Privacyverklaring - Janke-creatief

Ga naar de inhoud
INFORMATIE
Privacy Verklaring
Privacy verklaring  in gevolge de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

SHOPS:

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
GD projecten (Gert Deelman) kan uitsluitend in het geval van de shops (persglas shop, spaarvarkens shop en janke-creatief shop) persoonsgegevens over u verwerken, zodat wij uw bestelling kunnen verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt.

WAAROM WE DIE GEGEVENS NODIG HEBBEN
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelde goederen te verzenden en/of om telefonisch contact met u op te kunnen en/of om u per e-mail te kunnen benaderen ingeval er onduidelijkheden inzake de bestelling zijn.

HOE LANG WE DE GEGEVENS BEWAREN
GD projecten (Gert Deelman) bewaart uw persoonsgegevens bij de shops niet langer dan strikt nodig is om de bestelde goederen te verzenden en te checken of ze bij u aangekomen zijn. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

INFORMATIVE WEBSITES:

UITSLUITEND IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Alle andere websites (spaarvarkens.piggybanks.nl/ piggybanks.nl/ spaarfonds.piggybanks.nl/ persglas.nl/ janke-creatief.nl) maken geen gebruik van persoonsgegevens, doch generen uitsluitend functionele en analytische cookies. Op deze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

VRAGEN?
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van verkeerd gebruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GD projecten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met GD projecten (Gert Deelman) via gd@gdprojecten.nl of grd@telfort.nl

Janke-creatief.nl
Mijn verbeelding in kleur
versie 17.9 - 27 mei  2023
© 2008 - 2023 GD projecten
info@janke-creatief.nl   

Terug naar de inhoud